Date: 22/09/2017

Institution type: som

Document type: report

Categories:

Comment: Ny rapport fra Sivilombudsmannen kritiserer praksis for bruk av internatets sikkerhetsavdeling samt bruk av maktmidler som håndjern og pepperspray. Besøket ble foretatt uanmeldt ved sikkerhetsavdelingen den 28.-29-mars 2017. Denne avdelingen består av tre sikkerhetsceller og åtte forsterkede celler. Det var flere kritikkverdige forhold på Trandum, blant dem rutiner for lufting fra cellen, ingen tilgang på klokke eller kalender for å orientere seg tidsmessig samt at opphold på sikkerhetsavdeling er et virkemiddel for å ivareta sårbare mennesker som skader seg selv eller vurderes å være i fare for selvmord. Særlig graverende var funnene om benyttede maktmidler: bruk av håndjern ved transport fremstod som rutinemessig, samt at det ved et tilfelle ble gnidd pepperspray i ansiktet for å sikre gjennomføring av en kroppsvisitasjon uten at det fremstod som verken nødvendig eller proporsjonalt. Sivilombudsmannen avga anbefalinger på følgende områder; fysiske forhold og aktivisering på sikkerhetsavdelingen, bruk av sikkerhetsavdelingen, bruk av maktmidler, forebyggende tiltak og helsetjenestens rolle ved inngripende tvangsbruk.