Report author: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Date: 23/01/2018

Document type: Strategi

Categories:

Comment: Ny plan fra kommunal- og moderniseringsdepartementet skal styrke kvensk språk med få og konkrete tiltak. Planen er starten på en målrettet innsats for å styrke kvensk språk og gir en oversikt over det som hittil er gjort. Regjeringen legger samtidig opp til at planen er dynamisk slik at tiltak kan justeres underveis i planperioden, og nye kan komme til. Departementene vil følge opp planen i dialog med det kvenske/norskfinske miljøet. Kvenene/norskfinnene er en språklig og etnisk minoritet med historisk tilhørighet i Nord-Norge, hovedsakelig i Finnmark og Troms. Kvener/norskfinner er anerkjent som nasjonal minoritet i Norge.