Date: 20/02/2018

Institution type: barneombudet

Document type: report

Categories:

Comment: Ny rapport fra Barneombudet viser at seksuelle krenkelser er en av våre store samfunnsutfordringer. Dette må jobbes med dersom Norge skal sikre barn en voldsfri barndom. Rapporten ble initiert på bakgrunn av ønsket om å forstå tallene som fremkom av en rapport fra NOVA. Den viste at det i perioden 2007-2015 var en betydelig økning i andelen ungdommer som har blitt utsatt for seksuelle krenkelser fra en jevnaldrende venn, venninne, kjæreste eller bekjent, men rapporten forklarte ikke hvorfor. Barneombudet har gått i samtaler med 200 ungdommer fordelt på fire steder i landet for å forsøke å forstå. Samtalene viser at ungdom krenker hverandres grenser, blir utsatt for krenkelser fra voksne med makt, samt vet for lite om hva som er ulovlig og hvilke konsekvenser hendelsene kan ha. Arbeidet startet før #meetoo kampanjen, men ungdommene opplevdes som imøtekommende og villige til å snakke om problematikken også før den bølgen.