Categories:

Comment: Ny rapport fra Sivilombudsmannen peker på gode forhold hos Aleris Alta, men uttrykker også forbedringspotensialer. Aleris er et privat selskap som tilbyr helse- og omsorgstjenester i hele Skandinavia. Høsten 2015 etablerte Aleris et tilbud om barnevernstjenester i Alta i to avdelinger; bofellesskapene Mathisdalen og Russeluft. Sivilombudsmannens rapport viser gode rutiner med høy terskel for bruk av tvang, samt gode skriftlige rutiner og aktiv bruk av vedtak. Av anbefalinger ble bistand fra politiet trukket frem som viktig: det skal dokumenteres dersom ungdom har vært fulgt av politi på reisen til Alta og om det har blitt benyttet tvangsmidler. Det bør også utarbeides egne rutiner for samhandling med politiet, gjerne også jevnlige samarbeidsmøter. Videre bør Aleris Alta sikre regelmessig opplæring av ansatte i forebygging og varsling av overgrep. Sivilombudsmannen applauderer arbeidet med å få plass en samarbeidsavtale med BUP og Barnehabiliteringen i Alta, og anbefaler å fortsette arbeidet så det faller på plass.