Report author: Helse Sør-Øst

Date: 05/03/2018

Document type: report

Categories:

Comment: Rapport fra Helse Sør-Øst viser at det er uenighet om utvikling av behandlingstilbud til personer med kjønnsinkogruens. Formålet med rapporten var blant annet å beskrive eksisterende behandlingstilbud, identifisere områder der det i dag er mangelfull kompetanse og foreslå funksjonsdeling mellom nasjonal og regionale behandlingstilbud. Rapporten er utarbeidet av representanter fra regionale helseforetak og sykehus, brukerorganisasjoner, privatpraktiserende behandlere og fastleger, og den gjenspeiler ulike syn blant medlemmene i gruppen. Det er derfor ikke konsensus om alle forslagene i rapporten. En del av gruppen foreslår utvidelse av pasientgruppen og desentralisering av tilbudet, mens en annen del av gruppen mener man først må bygge kunnskap og kompetanse. Rapporten er sendt på høring til bla. Helsedirektoratet, samtlige helseforetak, brukerutvalg og aktuelle brukerorganisasjoner.