Date: 04/04/2018

Institution type: som

Document type: report

Categories:

Comment: Ny rapport fra Sivilombudsmannen viser ulovlig bruk av tvang ved ungdomsinstitusjon. Ungdommer ved Kvammen akuttinstitusjon blir, etter Sivilombudsmannens vurdering, utsatt for ulovlig, rutinemessig bruk av tvang. PC/mobil/nettbrett blir inndratt, og ungdommene har ikke tilgang på internett. Videre kan ungdommene ikke gå utenfor institusjonens område uten følge og de ble isolert fra de øvrige beboerne. Ungdommene fikk i liten grad informasjon om sine rettigheter. Det ble også funnet flere feil og mangler i vedtaks- og protokollføringen knyttet til tvangsbruk, blant annet underrapportering av tvangsbruk, uhjemlet bruk av tvang og manglende kvalitetskontroll. I tillegg fremsto inntaksavdelingen som strippet og fengselsliknende, noe som strider mot barnas behov for