Date: 01/06/2018

Institution type: crc

Document type: concluding-observations

Categories:

Comment: Komiteen trekker særlig frem behovet for uavhengig overvåkning av etterlevelsen av barnekonvensjonen, seksuell utnyttelse og misbruk av barn, barn som ikke er en del av et familiemiljø, barns psykiske helse og barn som er asylsøkere eller flyktninger som områder som krever snarlig handling. Komiteen er bekymret for at det ikke finnes en nasjonal institusjon som tar i mot klager fra barn om brudd på barnekonvensjonen. Videre anbefaler komiteen at det utarbeides en plan for å bekjempe vold mot jenter og kvinner og at det iverksettes kampanjer for større bevisstgjøring om vold mot barn, for å øke anmeldelsefrekvensen. Komiteen er kritisk til deler av barnevernets praksis, blant annet manglende kommunikasjon mellom familien og barnevernet, adskillelse av søsken og de store forskjellene i antall omsorgsovertakelser mellom fylkene. Videre er komiteen kritisk til bruk av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere og returneringen av barn til land hvor de risikerer å få rettighetene sine brutt. Komiteen anbefaler også at Norge slutter å idømme barn forvaringsdom.