Date: 03/05/2018

Institution type: som

Document type: report

Categories:

Comment: Rapport fra Sivilombudsmannen viser svakheter ved tvangsvedtak ved Reinvoll Sjukehus. Avdelingen som helhet syntes å ha en institusjonskultur preget av respekt for pasientenes integritet og behov. De fleste pasientene omtalte stedet og de ansatte positivt. Pasientene hadde tilbud og varierte og tilpassede aktiviteter og sykehuset hadde hyggelige inne- og uteområder. Men besøket avdekket også svakheter ved tvangsvedtak, få alternativer til medikamentell behandling og langvarig bruk av belteseng i enkelte tilfeller. Skjermingsenhetene og rutinene var tilfredsstillende. Det var ikke gitt ECT i nødrett i perioden 2015-2017 da sykehuset hadde valgt andre typer behandlingstiltak der ECT kunne ha vært aktuelt.