Date: 21/02/2019

Institution type: upr

Categories:

Comment: Menneskerettighetsrådet har publisert sin sammenstilning om Norge. Rapporten samler informasjon fra rapporter fra treaty bodies, special procedures og andre relevante FN-dokumenter. Rapporten har tre deler: 1) “Scope of international obligations and cooperation with international human rights mechanisms and bodies”, 2) “National human rights framework” og 3) “Implementation of international human rights obligations”. Sistnevnte del er delt inn i “Cross-cutting issues”, sivile og politiske rettigheter, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og rettighetene til spesifikke personer eller grupper. Blant temaene som blir tatt opp under 1) er Norges tolkningserklæringer til CRPD. Under implementering tas det bla. opp bruk av tvang i psykisk helsevern, forholdene i fengsler, diskriminering mot etniske minoriteter, vold mot kvinner, samiske rettigheter knyttet til ressurser, språk og kulturutøvelse og omsorg for enslige mindreårige asylsøkere.