Undervisning om menneskerettigheter

NIM tilbyr foredrag om menneskerettigheter, som er tilpasset elever i videregående skole. Foredraget er særlig relevant for elever som har faget rettslære eller lignende.

Hovedpunkter

  • Hva er menneskerettigheter?
  • Hvorfor har vi menneskerettigheter?
  • Hvordan ivaretas menneskerettighetene i Norge? (Inkl. NIMs rolle)
  • Hvilke menneskerettslige utfordringer har vi i Norge i dag?

Varighet: 45–60 min.