18 april 2018
14:00 - 16:00
Oslo

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og Sivilombudsmannens forebyggingsenhet ønsker velkommen til åpent møte før FNs torturkomité skal vurdere Norges oppfølging av FNs torturkonvensjon.

FNs torturkomité, som overvåker Torturkonvensjonen, skal ha dialogmøte med Regjeringen i Genève 24. og 25. april 2018. Komiteen har en stående invitasjon til frivillige organisasjoner og uavhengige institusjoner som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Sivilombudsmannens forebyggingsenhet, om å gi innspill til møtet med staten. Flere har allerede gitt skriftlige innspill. Komiteen vil etter møtet med staten gi konkrete anbefalinger til Regjeringen, om nødvendig oppfølging.

Hvilke temaer er det som bekymrer når det gjelder tortur og umenneskelig behandling i Norge? Forebyggingsenheten og NIM inviterer til åpen diskusjon om dette.

Program:

14:00 – 14:05  Velkommen

14:05 – 14:10  Kort om rapporteringsprosessen til CAT (5 min), NIM

14:10 – 14:15  Myndighetene oppsummerer anbefalingene forrige runde, forbedringer inneværende periode og gjenstående utfordringer (5 min), Justisdepartementet v/statssekretær Thor Kleppen Sættem

14:15 – 14:40  Ulike aktører som har sendt tilleggsinformasjon til SP trekker frem 2-5 hovedsaker fra deres supplerende rapporter (5 min hver):

o          NIM v/ Petter Wille, direktør

o          Sivilombudsmannens forebyggingsenhet v/ Helga F Ervik, kontorsjef

o          NGO-forum v/ Advokatforeningen, Else McClimans

o          We Shall Overcome v/ Mette Ellingsdalen

14:40 – 15:30  Paneldiskusjon av noen sentrale utfordringer

Slutt.

15:30 – 16:00  Praktisk koordinering blant deltakere fra det sivile samfunn før Genève

Påmelding til info@nhri.no. Møtet er på Litteraturhuset i Oslo.

Del:

Påmelding

Online bestilling er ikke tilgjengelig for denne hendelsen.

Del: