10. desember 2018
16.00–18.00
Oslo

𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦

𝗗𝗲𝗹 𝟭: Straffeforfølgelse av voldtekt og overgrep mot kvinner i krig og konflikt, med utgangspunkt i arbeidet til den internasjonale straffedomstolen for Rwanda.

Samtaledeltakere:
– Tidligere dommer i Rwanda-domstolen, høyesterettsdommer Erik
Møse
– Konstituert direktør i NIM, Adele Matheson Mestad
– Seniorrådgiver i NIM, Gro Nystuen

𝗗𝗲𝗹 𝟮: Beskyttelse av kvinner og barn mot vold og overgrep i Norge.

Paneldeltakere:
– Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm
– Daglig leder for Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl
– Enhetsleder i Norges Røde Kors, Ivar Stokkereit
– Jussprofessor ved UiO, Ragnhild Hennum

Ordstyrer: Anine Kierulf

Arrangementet avholdes på Målstua på Nasjonalbiblioteket. Det blir lett servering. Husk å melde deg på arrangementet, dette gjøres ved å sende mail til: info@nhri.no.

Håper vi sees!

Del:

Påmelding

Online bestilling er ikke tilgjengelig for denne hendelsen.

Del: