22 juni 2018
11:00 - 14:00

Fredag 22. juni 2018, kl. 11:00-14:00, UiT Norges arktiske universitet, Aud 2, Teorifagbygget Hus 1, Tromsø

Se invitasjon på samisk  her

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) har utarbeidet en temarapport om vold og overgrep i samiske samfunn, der vi fremmer flere anbefalinger om hvordan staten bedre kan ivareta den samiske voldsutsattes menneskerettigheter. Vi presenterer hovedfunnene i rapporten på et lunsjseminar i Tromsø 22. juni 2018.

Staten har en menneskerettslig forpliktelse til å forebygge, avverge og etterforske vold og overgrep. Dette er en forpliktelse staten har overfor alle voldsutsatte. Rapporten viser hvordan forpliktelsen ikke ivaretas godt nok overfor den samiske voldsutsatte, og at det er behov for en handlingsplan mot vold og overgrep i det samiske samfunn.

En undersøkelse fra 2015 viser at opptil 49% av samiske kvinner i Norge har vært utsatt for vold eller overgrep. En rapport fra 2017 indikerer at politiet og det øvrige hjelpeapparatet ikke har tilstrekkelig kompetanse om samisk språk og kultur. Dette kan være et hinder for at den samiske voldsutsatte får den hjelpen de trenger. Tysfjordsakene er eksempler på hvordan denne type utfordringer førte til at det offentlige hjelpeapparat sviktet de voldsutsatte.

 

Program

Enkel lunsj

Velkommen ved direktør Petter Wille, NIM og direktør Niklas Labba, SESAM/UiT
Presentasjon a temarapporten ved seniorrådgiver Stine Langlete, NIM

Tre innlegg om tematikken:

  • ved Sametingspresident Aili Keskitalo
  • ved førsteamanuensis Astrid Eriksen, UiT/OsloMet
  • ved journalist Kenneth Hætta

Panelsamtale

  • Sametingspresident Aili Keskitalo
  • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm
  • Leder av SANKS Gunn Heatta
  • Leder for organisasjonen Noereh Dávvet Bruun-Solbakk
  • Direktør ved Árran Julevsáme guovdásj/Lulesamisk senter Lars Magne Andreassen
  • Seniorrådgiver Stine Langlete, NIM 

Kunstnerisk innslag

Seminaret er åpent for alle og det kreves ingen påmelding.

Seminaret vil bli tolket mellom norsk og nordsamisk.

Hvis du ikke har mulighet å delta, så vil seminaret streames her.

Velkommen!

Del:

Påmelding

Online bestilling er ikke tilgjengelig for denne hendelsen.

Del: