15. august 2019
08.30–10.00
Arendal

NIM inviterer til paneldebatt om forslaget til ny lov om Etterretningstjenesten.

Forslaget innebærer blant annet masseinnhenting av kommunikasjon inn og ut av landet, og mellom folk i Norge. Dette aktualiserer en rekke prinsipielle spørsmål, blant annet om menneskerettighetene og avveiningen mellom frihet og sikkerhet.

Selv om systemet tar sikte på å innhente informasjon om utenlandske forhold, vil det i praksis også ramme norsk kommunikasjon. Da får det også konsekvenser for menneskerettighetene til folk i Norge. Det berører særlig deres rett til privatliv, men også blant annet kildevernet og retten til annen fortrolig kommunikasjon.

Paneldeltakere:

  • Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
  • Olav Lysne, tidligere leder for Lysne II-utvalget
  • Anders Romarheim, leder for senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier
  • Alexander Ottosson, jurist i Centrum för rättvisa

Moderator:
Anine Kierulf, fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter

Del:

Påmelding

Online bestilling er ikke tilgjengelig for denne hendelsen.

Del: