16. mai 2019
10.00–16.00
Oslo

Grunnloven fylte 200 år i 2014 og gjennomgikk da den største reformen siden den ble vedtatt 16 .mai 1814 .

I løpet av mai-dagene 2014 fikk Grunnloven et oppgradert kapittel om menneskerettigheter, og en ny og moderne språkdrakt med egen nynorsk-versjon. Tro det eller ei, men fem år er gått siden reformen! Vi tar et blikk tilbake på reformarbeidet og på hva som har skjedd i de fem årene som er gått etter 200-årsjubileet.

Grunnlovseminaret arrangeres av NIM og Forskergruppen for Konstitusjon og Rettigheter, og foregår i Gamle Festsal, adresse Karl Johans gate 47,  0162 Oslo.

Du melder deg på ved å fylle ut dette påmeldingsskjemaet (frist 14. mai).

Velkommen til Gamle Festsal!

Program:

Del I: 1814–2014

Åpning

Velkommen v/ Jette Christensen, Anine Kierulf, Adele Matheson Mestad og Benedikte M. Høgberg

Keynote speaker: Erik Møse

Sesjon 1: Menneskerettighetsutvalgets arbeid

Panel: Carl I. Hagen, Janne Haaland Matlary, Jan Helgesen, Benedikte M. Høgberg

Intervjuer: Anine Kierulf

Sesjon 2: Debatt og politisk prosess frem mot jubileet

Innleder: Hans Petter Graver

Innleder: Ola Mestad

Innleder: Jette Christensen

Ordstyrer: Anine Kierulf

Tanker før lunsj:

Innleder: Gentian Zyberi

Lunsj kl. 12–13 i Frokostkjelleren i Universitetets hage

Del II: 2014–2019

Sesjon 3: Rettighetene, begrensningsspørsmål og prøving for domstolene

Innleder: Adele Matheson Mestad

Innleder: Anine Kierulf

Ordstyrer: Anders Løvlie

Sesjon 4: Praktiske erfaringer med dagens rettigheter

Panel: Fredrik Sejersted, Hanne Bjurstrøm, Inga Bejer Engh og Knut Erik Sæther

Ordstyrer: Sofie Høgestøl

Sesjon 5: Behov for flere endringer i Grunnloven?

Innleder: Christoffer C. Eriksen

Innleder: Gro Nystuen

Innleder: Benedikte M. Høgberg

Avslutning

Jette Christensen, Adele Matheson Mestad, Anine Kierulf og Benedikte M. Høgberg

Del:

Påmelding

Online bestilling er ikke tilgjengelig for denne hendelsen.

Del: