Menneskerettigheter i hagen – sesong 2

NIMs strømmekonsept «Menneskerettigheter i hagen» – fortsetter i 2021.

Sending 13: Åpenhet i krisetider

I dagens episode får Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf besøk av Arne Jensen, som er medlem av Pressens offentlighetsutvalg, og jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg. Panelet diskuterer åpenhet i krisetider, med utgangspunkt i Koronakommisjonens rapport.

Sending 12: Diskriminering, hat og fordommer mot norske og tilreisende romer i Norge

I denne episoden, som er laget i samarbeid med Kirkens Bymisjon, tar vi for oss diskriminering, hat og fordommer mot norske og tilreisende romer i Norge. Folkegruppen romer er den største etniske minoriteten i Europa og en gruppe som opplever svært mye diskriminering og hets. I tillegg til NIMs direktør Adele Matheson Mestad, består dagens panel av Marit Nybø fra Kirkens Bymisjon, Maria Rosvoll fra HL-senteret og Claudia Josef som er norsk rom.

Sending 11: Menneskerettigheter i krisetider

Se sending 11 på YouTube.

Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf diskuterer menneskerettigheter i krisetider sammen med direktøren i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg og lederen i Advokatforeningen Jon Wessel-Aas.