NIM tilbyr skriveplass og veiledning til aktuelle studenter som planlegger å skrive masteroppgave om menneskerettigheter.

Skriveplass hos NIM

Foto: Buro Millennial/Pexels.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) tar fortløpende imot søknader fra studenter som skal skrive masteroppgave innenfor temaer som er relevante for NIM.

Dette gjelder hovedsakelig for studenter innenfor rettsvitenskap. Fagområder som for eksempel statsvitenskap, sosialantropologi og sosiologi kan også være aktuelle.

Interessert? Send epost til info@nhri.no merket «Søknad skriveplass» med informasjon om tema, bakgrunn og foreløpig problemstilling samt tidspunkt for oppstart/levering (søk gjerne i god tid før oppstart). Legg også ved vitnemål og CV.

Krav for å bli vurdert:

  • Relevant tema/problemstilling for NIMs arbeid.
  • Meget gode resultater fra studiet.

NIM tilbyr en egen skriveplass i et hyggelig fagmiljø i trivelige lokaler i Oslo sentrum, og tilgang til alt av kontorfasiliteter, inkludert juridiske databaser og bibliotek. I tillegg får man en veileder blant én av våre menneskerettighetseksperter, tilpasset oppgavens tema.

For aktuelle kandidater kan NIM være behjelpelig med innspill til endelig problemstilling.

Eksempler på tidligere masteroppgaver: