14 resultater

Høyesterettsdom om asyl, internflukt og barnets beste, HR-2015-2524-P

15 nov 2017

Høyesterett i plenum avsa 18. desember 2015 dom i sak angående gyldigheten av Utlendingsnemndas (UNE) vedtak om avslag på asyl. En afghansk familie som tilhørte en sjiamuslimsk minoritet, som historisk har blitt utsatt for forfølgelse, fikk avslag på asyl fordi UNE mente de var trygge i noen deler av Afghanistan…