11 resultater

Besøksrapport fra Sivilombudsmannen om Akershus ungdoms- og familiesenter, avdeling Sole, (7.–8. og 15. november 2016)

16 feb 2017

Ny rapport fra Sivilombudsmannen etterspør tydeligere rutiner og retningslinjer for bruk av tvang overfor ungdommer. Forebyggingsenheten gjennomførte besøket i november 2016. Akershus ungdoms- og familiesenter er en statlig barnevernsinstitusjon, der avdeling Sole er en av tre akuttavdelinger. Rapporten viser at det er mye god praksis for å ivareta ungdommenes rettigheter…