13 resultater

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse rapport fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF (26.-28. april 2016)

30 aug 2016

Funn: Mye tvangsmiddelbruk og beskrivelser i retning av en usunn kultur hvor pasienter har erfart å utsettes for nedverdigende kommentarer og maktmisbruk. Det var ingen bevisstgjøring eller opplæring rundt tvang. Se side 7 i rapporten: «Enkelte trekk og holdninger ved en institusjonskultur vil representere en klar risiko for umenneskelig behandling.…

Sivilombudsmannens forebyggingsenhets besøksrapport fra Diakonhjemmet sykehus, 24.-27. februar 2015

12 aug 2015

Torturforebyggingsenhetens besøk til psykiatriske institusjoner Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse gjennomfører hvert år besøk til steder i Norge der mennesker har blitt fratatt friheten. I år besøkte enheten for første gang siden opprettelsen i 2014 tre psykiatriske avdelinger i Norge. I februar 2015 gjennomførte forebyggingsenheten et…

Sivilombudsmannens besøksrapport fra sykehuset i Telemark, (8.-10. april 2015)

01 sep 2015

Torturforebyggingsenhetens besøk til psykiatriske institusjoner Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse gjennomfører hvert år besøk til steder i Norge der mennesker har blitt fratatt friheten. I år besøkte enheten for første gang siden opprettelsen i 2014 tre psykiatriske avdelinger i Norge. I februar 2015 gjennomførte forebyggingsenheten et…