174 resultater

Oversikt over EMD-dommer (tallgrunnlag 1959-2019)

25 mar 2020

Land Antall dommer Andel domfellelser Island 28 82 % Danmark 41 41 % Norge 52 65 % Sverige 120 51 % Finland 177 80 % Tyskland 312 61 % Storbritannia 461 69 % Frankrike 930 81 % Italia 1913 96 % Russland 2654 96 % Tyrkia 3311 97 %…

Høringssvar – lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere

Høringssvar – lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere

06 mar 2020

NIM mener at forslaget legger opp til at omsorgstilbudet til de enslige mindreårige asylsøkerne over 15 år fortsatt skal være langt dårligere, både når det gjelder lov- og forskriftsfestede rettigheter og kvaliteten på omsorgen, enn det alle andre barn under statens omsorg får. NIM savner gjennomgående en menneskerettslig og barnefaglig vurdering av forslaget. NIM støtter derfor ikke lov- og forskriftsforslaget slik det nå foreligger, og anbefaler at de enslige mindreårige asylsøkerne over 15 år får et likeverdig omsorgstilbud som det alle andre barn under statens omsorg får.