Erlend Andreas Methi

Permisjon

Områder Erlend arbeider med: NæringslivReligions- og trosfrihetRetten til privatliv (personvern)Væpnet konfliktYtringsfrihet

Erlend A. Methi er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, og har også studert jus ved University of Glasgow. Methi har bakgrunn som advokat i Advokatfirmaet Wiersholm, der han arbeidet med transaksjoner og selskapsrett. I tillegg har han vært juridisk rådgiver ved Forsvarets Operative Hovedkvarter, og har erfaring som journalist. Methi deltar ofte i ulike fora som foredragsholder, debattdeltaker og lignende. I NIM har han ansvar for fagområdene næringsliv, religions- og trosfrihet, retten til privatliv (personvern), ytringsfrihet og væpnet konflikt.