Helle Sanden

Rådgiver

Områder Helle arbeider med: DiskrimineringNasjonale minoriteter

Helle Sanden har en bachelorgrad i sosialantropologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU, og en tverrfaglig mastergrad i menneskerettigheter fra Universitetet i Wien. Hun har også studert fransk språk og kultur i Montpellier, Frankrike. Sanden har hatt flere praktikantopphold ved ulike FN-organisasjoner, blant annet for WFP, OHCHR og UNRWA.