Jan-Paul Brekke

Spesialrådgiver

Arbeidsområder: Metodikk og analyse

Jan-Paul Brekke er dr. polit fra Universitetet i Oslo, med. Til daglig er han ansatt som seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning hvor han bl.a. tar for seg temaene flukt, migrasjon og integrering. Han var forskningssjef hos Ipsos MMI fra 2014 til 2016. Brekke er ansatt i en 20 % stilling som spesialrådgiver i NIM for bl.a. å bygge opp og utvikle institusjonens arbeid med metodikk for innsamling og analyse av data.