John Bernhard Henriksen

Spesialrådgiver (10%)

Arbeidsområder: Urfolk
John Bernhard Henriksen

Henriksen er Cand. Jur. fra UiT og MSc fra University of Bristol (UK). Han har lang erfaring med menneskerettigheter og urfolksrettigheter, internasjonalt og nasjonalt. Han har jobbet i UDs avdeling for menneskerettigheter og humanitære spørsmål. Han har også jobbet som Sametingets internasjonale representant i New York, har vært ansatt ved OHCHR i Genève, og har senere vært leder for og medlem av FNs ekspertmekanisme for urfolksrettigheter (EMRIP). I forkant av avholdelsen av Verdenskonferansen for urfolk i 2014, ble han av presidenten for FNs generalforsamling oppnevnt som med-tilrettelegger i forhandlingene om rammeverket for verdenskonferansen. Han deltok i forhandlingsprosessene som førte til vedtakelsen av FN-erklæringen om urfolksrettigheter, og etableringen av FNs permanente forum for urfolk. Henriksen har også jobbet som advokat. Han er for tiden medlem av Finnmarkskommisjonen, og er ansatt i en 10 % stilling for NIM.