Nils Asbjørn Engstad

Nestleder

Nils Asbjørn Engstad. Foto: Privat

Nils Asbjørn Engstad jobber som dommer i Hålogaland lagmannsrett, og er i tillegg leder av Utmarksdomstolen for Finnmark. Han har erfaring som statssekretær i Justisdepartementet og har siden 2004 vært Norges representant i Europarådets konsultative råd av dommere (CCJE), hvor han også var rådets president i 2016–2017.