NIMs undervisningsopplegg om menneskerettigheter

NIMs undervisningsopplegg om menneskerettigheter

10. desember 2018 var det 70 år siden verdenserklæringen om menneskerettigheter ble vedtatt. NIM tilbyr et undervisningsopplegg om hvordan de internasjonale menneskerettighetene ble til og hvordan de fungerer.

 

 

Undervisningsopplegget er tilpasset elever på 10. trinn og elever i videregående skole og kan gjennomføres på 60 minutter. Læreren kan benytte seg av en PowerPoint-presentasjon med et tilhørende manus, en kort animasjonsfilm, diskusjonsoppgaver i ulike vanskelighetsgrader og en Kahoot! man kan gjennomføre med elevene i klasserommet.

Undervisningsopplegget skal bidra til en bedre forståelse av historiske perspektiver og nåtidens menneskerettighetsutfordringer.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om undervisningsopplegget.