Samiske rettigheter og klimaendringer i Norge

Rein på vinterbeite som spiser lav gjennom snæen, med en synkende sol i horisonten..

Prosjektperiode:

  • Oppstart: September 2022
  • Avsluttes: Høst/vinter 2023

Prosjektbeskrivelse:

I dette prosjektet ser vi nærmere på statenes menneskerettighetsforpliktelser til å beskytte urfolk fra de negative effektene av klimaendringer og hvordan disse forpliktelsene gjelder for samene i Norge. Først oppsummerer vi relevante vitenskapelige funn om observerte effekter og fremtidige risikoer ved klimaendringer i Arktis, inkludert påvirkninger på samisk reindrift, fiske og helse. Deretter vurderer vi Norges menneskerettighetsforpliktelser til å beskytte samene mot de negative effektene av klimaendringer gjennom både utslippsreduksjoner og tilpasning til eksisterende eller uunngåelige påvirkninger, samt forpliktelsen til å respektere samiske rettigheter i det grønne skiftet.

Som NIM har diskutert i tidligere rapporter, truer klimaendringene et bredt spekter av menneskerettigheter for alle, inkludert rettighetene til liv, privatliv og hjem, helse og kultur. Imidlertid er urfolk uforholdsmessig påvirket av klimaendringer på grunn av deres avhengighet av klimasensitive økosystemer og deres dype tilknytning til tradisjonelle landområder, vann og ressurser. Raske og drastiske endringer i det arktiske klimaet gjør det stadig vanskeligere for samene å opprettholde sin tradisjonelle kulturutøvelse, blant annet gjennom reindrift og fiske, og dette forventes å forverres dersom global oppvarming overstiger 1,5°C.

Prosjektleder/kontaktpunkt:

Deltakere:

Prosjektformål:

Formålet med prosjektet er å skape bevissthet om konsekvensene av klimaendringer for samenes menneskerettigheter og gi veiledning om statens menneskerettighetsforpliktelser på dette området. Prosjektet skal lage en kortere rapport som skal publiseres på NIMs nettsider.

Relevante lenker og publikasjoner

Klima og menneskerettigheter

Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder