Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 26 treff.

   Europarådets fjerde toppmøte i Reykjavík

   Den 16. og 17. mai avholdt Europarådet sitt fjerde toppmøte på Island. Toppmøtet resulterte i en felles erklæring, der medlemslandene både står samlet mot Russlands krig i Ukraina og i tillegg etablerer klare prioriteringer og retningen for Europarådets videre arbeid.

   Uriktige premisser og gal konklusjon

   Kronikk av Jenny Sandvig, fagdirektør NIM. Opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv 18. april 2023. Menneskerettsdomstolen kan styrke demokratiet i klimaspørsmål og beskytte sårbare individer mot livstruende og irreversibel skade. I en kommentar i DN 10. april spår Kjetil Wiedswang at avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstols (EMD) i pågående saker om klima kan få «eksplosiv politisk kraft» […]

   Et bredt utsyn over generalforsamlingssalen i FN.

   Urfolkssaker på agendaen i FN

   I dag går startskuddet for FNs permanente forum for urfolkssaker i New York. For 22. gang samles urfolk fra hele verden for å diskutere urfolksrettigheter- og utfordringer, på det som er å regne som verdens viktigste møteplass for urfolk.

   Fasaden på Høyesteretts hus i Oslo.

   Ny dom i Høyesterett om sivil ulydighet

   31. mars avsa Høyesterett en ny dom om sivil ulydighet og vernet etter Grunnloven og EMK. Dommen gir avklaringer om hvor sterkt myndighetene kan reagere mot fredelige demonstrasjoner, og frifinner miljøaktivisten.

   Høring i KlimaSeniorinnen mot Sveits i EMD

   NIM ved fagdirektør Jenny Sandvig holdt 29. mars tredjepartsinnlegg for EMD i saken KlimaSeniorinnen mot Sveits på vegne av 46 menneskerettighetsinstitusjoner i Europa. Se opptak av høringen her.

   Jenny Sandberg og Hannah Brænden

   Styrk klimaloven

   «Regjeringen bør styrke klimaloven slik at den bedre sikrer grunnleggende rettigheter til et levelig klima.» Kronikk av Jenny Sandvig, fagdirektør og Hannah Brænden, rådgiver.

   Sivil ulydighet på agendaen i hele Akersgata

   Det har gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at samenes rett til kulturutøvelse var krenket i Fosen-saken. NIM mener den manglende oppfølgingen av dommen utgjør et pågående menneskerettighetsbrudd, og vi har ved flere anledninger uttalt oss om dette.