Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 10 treff.

   Europarådets fjerde toppmøte i Reykjavík

   Den 16. og 17. mai avholdt Europarådet sitt fjerde toppmøte på Island. Toppmøtet resulterte i en felles erklæring, der medlemslandene både står samlet mot Russlands krig i Ukraina og i tillegg etablerer klare prioriteringer og retningen for Europarådets videre arbeid.

   Fasaden på Høyesteretts hus i Oslo.

   Ny dom i Høyesterett om sivil ulydighet

   31. mars avsa Høyesterett en ny dom om sivil ulydighet og vernet etter Grunnloven og EMK. Dommen gir avklaringer om hvor sterkt myndighetene kan reagere mot fredelige demonstrasjoner, og frifinner miljøaktivisten.

   Makt eller rett?

   Kronikk av Anine Kierulf, førsteamanuensis UIO, spesialrådgiver NIM. Opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv 11. februar 2023. Bør vi la provokatører med egne agendaer velte NATO-medlemskap? Rasmus Paludan og SIAN er provokatører med agendaer. Der andre prøver å snakke sammen, brenner de i stedet koraner. Handlingen er en ytring, i form av skjending av en hellig […]

   Bronsestatue av Justisia.

   «Tengs-saken» – forrang i praksis

   7. november startet rettssaken mot en ny tiltalt i saken om drapet på Birgitte Tengs, tre dager etter at Agder lagmannsrett opphevet erstatningsdommen mot «fetteren», siste rest av domstolenes behandling av ham som en mistenkt i saken.

   Fasaden på Høyesteretts hus i Oslo.

   Høyesterettsdom i sak om transpersoners vern mot hatefulle ytringer

   Høyesterett avsa i dag dom om hatefulle ytringer på grunn av kjønnsidentitet, hvor de fant at ytringene var straffbare. Høyesterettsddommen er den første av sitt slag etter at det strafferettslige vernet mot hatefulle ytringer rettet mot noen på grunn av deres kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet trådte i kraft.

   Mathilde Wilhelmsen og Kirsten Kolstad Kvalø

   Menneskerettsbrudd som arbeidsuhell

   Når myndighetene griper inn i rettighetene våre, må vi få vite hva de tenker. Kronikk av Kirsten Kolstad Kvalø og Mathilde Wilhelmsen. Opprinnelig publisert i Morgenbladet 3. februar.

   Brev til nye statsråder

   NIM har sendt brev til fire av de nye statsrådene som har ansvar for ulike deler av de temaområdene NIM jobber med. Brevene kan du lese her.

   Anine Kierulf

   Hemmelig grunnlovsvalg

   Vi hadde nettopp muligheten til å redigere rettsstaten vår. Den fikk vi ikke brukt.