Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 24 treff.

   Nytt undervisningsopplegg om samer og nasjonale minoriteter

   Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport til Stortinget i dag påpeker at den generelle befolkningen har behov for mer kunnskap om samer, kvener/norskfinner og skogfinner. NIM har utviklet et nytt undervisningsopplegg om samer og nasjonale minoriteter i Norge nettopp til dette formålet.

   Et bredt utsyn over generalforsamlingssalen i FN.

   Urfolkssaker på agendaen i FN

   I dag går startskuddet for FNs permanente forum for urfolkssaker i New York. For 22. gang samles urfolk fra hele verden for å diskutere urfolksrettigheter- og utfordringer, på det som er å regne som verdens viktigste møteplass for urfolk.

   Vindmøller i vinterlandskap.

   NIMs arbeid med Fosen-saken

   NIMs mandat omfatter alle menneskerettigheter Norge er bundet av, inklusive urfolksrettigheter. NIM har siden oppstart i 2015 arbeidet med å fremme samiske rettigheter i ulike sammenhenger. Her er en oversikt over noe av arbeid NIM har gjort relatert til Fosen-saken.

   Sivil ulydighet på agendaen i hele Akersgata

   Det har gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at samenes rett til kulturutøvelse var krenket i Fosen-saken. NIM mener den manglende oppfølgingen av dommen utgjør et pågående menneskerettighetsbrudd, og vi har ved flere anledninger uttalt oss om dette.

   Giellavahkku – samisk språkveke

   Denne veka vert samisk språkveke markert for å vise fram og løfte opp dei samiske språka, slik at fleire får vite kva samisk språk og kultur inneberer. Målet er at dei samiske språka skal verte sett og høyrde over alt gjennom veka.

   Vindmøller i vinterlandskap.

   Ett år siden Fosen-dommen falt

   I dag er det ett år siden Høyesterett avsa dommen som konkluderte med at vindkraftutbyggingene på Storheia og Roan utgjør et brudd på SP artikkel 27.