adele matheson holder tale for regjeringens markering for 70-årsjubileum for menneskerettighetserklæringen

Fungerende direktør i NIM, Adele Matheson Mestads tale under Regjeringens markering av menneskerettserklæringens 70-årsjubileum

«Den 10. desember 1948 vedtok FNs generalforsamling Verdenserklæringen om menneskerettigheters som proklamerer 30 grunnleggende rettigheter og friheter for alle medlemmer av menneskeslekten. Nå, 70 år senere, ser vi at erklæringen var starten på et helt nytt kapittel i historien, på en utvikling vekk fra ideen om at makt er rett, mot et internasjonalt system basert […]