Direktør Adele Matheson Mestads tale under lanseringsseminar for NIMs årsmelding 2018

Direktør Adele Matheson Mestads tale under lanseringsseminar for NIMs årsmelding 2018

05 apr 2019

Tale årsmelding 2018 Stortingspresident. Kjære menneskerettsvenner. Hvordan står det egentlig til med menneskerettighetene i Norge? Det er et stort spørsmål fordi menneskerettighetene virker inn på nær sagt alle livsområder. Og når jeg sier virker inn, så mener jeg at de setter noen ytterrammer for politikkutforming og praksis for at alt…

Menneskerettigheter: Sammenstilling av FNs anbefalinger til Norge

Menneskerettigheter: Sammenstilling av FNs anbefalinger til Norge

08 des 2018

NIM har laget en rapport med tematisert oversikt over FNs anbefalinger til Norge angående menneskerettigheter: Compilation of Recommendations to Norway; The UN Human Rights Monitoring Bodies, reporting period 2017-2019 (Preliminary version, November 2018). Det er første gang at anbefalinger til Norge er sammenstilt i ett dokument, sortert i henhold til ulike…

Fungerende direktør i NIM, Adele Matheson Mestads tale under Regjeringens markering av menneskerettserklæringens 70-årsjubileum

Fungerende direktør i NIM, Adele Matheson Mestads tale under Regjeringens markering av menneskerettserklæringens 70-årsjubileum

17 okt 2018

«Den 10. desember 1948 vedtok FNs generalforsamling Verdenserklæringen om menneskerettigheters som proklamerer 30 grunnleggende rettigheter og friheter for alle medlemmer av menneskeslekten. Nå, 70 år senere, ser vi at erklæringen var starten på et helt nytt kapittel i historien, på en utvikling vekk fra ideen om at makt er rett,…