23. november 2017
12.00–15.30
Stortingsgaten 20, Oslo (Høyres hus konferanse og Selskapslokaler)

Gjør de internasjonale konvensjonene noen forskjell i hverdagen?

NIM arrangerer seminar om nasjonale minoriteters menneskerettigheter og de faktiske forholdene for nasjonale minoriteter i Norge. I seminaret vil vi gjøre rede for nasjonale minoriteters menneskerettigheter og hvilke utfordringer som fremgår i nasjonal og internasjonal rettspraksis. Deretter inviterer vi til en dialog med deltakerne på seminaret. Formålet med dialogen er å få innspill på hvor nasjonale minoriteter selv opplever at det er utfordringer. Innspillene vil vi ta med i vårt videre arbeid. Vi vil også gi en orientering om anbefalinger og kritikk fra internasjonale traktatorganer

Seminaret er rettet mot representanter for nasjonale minoriteters organisasjoner og personer tilhørende nasjonale minoriteter. Det er åpent for alle. Vennligst send påmelding til info@nhri.no før 9. november 2017, slik at vi til praktiske forberedelser får vurdert omtrent hvor mange som kommer.

Program for seminaret:

12.00 Om nasjonal institusjon og våre oppgaver ved direktør Petter Wille

12.15 Om nasjonale minoriteters menneskerettigheter og hvilke utfordringer som fremgår i nasjonal og internasjonal rettspraksis, ved seniorrådgiver Johan Strømgren og seniorrådgiver Anni-Kristiina Juuso

13.15 Kaffe

13.30 Innspill fra de nasjonale minoritetene i Norge, stemmer virkeligheten med det vern og de rettigheter som er anerkjent i internasjonale konvensjoner?

15.00 Oppsummering og arbeidet videre

Velkommen!

Share:

Registration

Online bestilling er ikke tilgjengelig for denne hendelsen.

Share: