199 results

Foredrag

06 May 2020

NIM tilbyr foredrag og forelesninger for studenter, offentlig ansatte, foreninger, sivilsamfunnsorganisasjoner og ulike yrkesgrupper. Lengden på foredragene varierer fra  45–90 minutter. Her finner du et utvalg av temaene NIMs ansatte holder foredrag om. Menneskerettighetssituasjonen i Norge og NIM Hva er menneskerettigheter? Hvordan menneskerettighetene er integrert i norsk lovverk og ivaretas…

Foredrag og undervisning

Foredrag og undervisning

30 Apr 2020

En av NIMs viktigste oppgaver er å opplyse om menneskerettighetene. Derfor prioriterer institusjonen foredragsvirksomhet og utvikling av digitale undervisningsressurser. NIM kan tilby: Foredrag om menneskerettigheter rettet mot elever i videregående skole.Tematiske foredrag og forelesninger for studenter, offentlig ansatte, foreninger, sivilsamfunnsorganisasjoner og ulike yrkesgrupper. Foredragene har en varighet på mellom 15…

Undervisning om menneskerettigheter

30 Apr 2020

NIM tilbyr foredrag om menneskerettigheter, som er tilpasset elever i videregående skole. Foredraget er særlig relevant for elever som har faget rettslære eller lignende. Hovedpunkter Hva er menneskerettigheter? Hvorfor har vi menneskerettigheter? Hvordan ivaretas menneskerettighetene i Norge? (Inkl. NIMs rolle) Hvilke menneskerettslige utfordringer har vi i Norge i dag? Varighet:…