FNs menneskerettighetserklæring 70 års jubileum

I år er det 70 år siden verdenserklæringens om menneskerettigheter ble vedtatt av FNs generalforsamling den 10. desember 1948. Arbeidet med erklæringen ble gjennomført på under to år, mellom 1946-48, i en tid der verden var delt i øst- og vestblokk. Det var et omhyggelig samarbeid mellom ulike komiteer, med innspill fra medlemsland, før statene endelig ble enige om en internasjonal erklæring som anerkjenner at alle menneskerettighetene, – sivile, kulturelle, økonomiske, politiske og sosiale – iboende tilhører alle mennesker i verden.

NIM har tatt et dypdykk i forarbeidende til erklæringen og vi vil gjennom hele jubileumsåret dele viktige datoer, milepæler og bilder fra prosessen. Vi håper denne utforskningen av fortiden kan bidra til å bedre forstå nåtiden samt fremtiden.