Ytring og forsamling

Ytringsfriheten og forsamlings- og foreningsfriheten er av grunnleggende betydning både for individet og samfunnet. Rettighetene er viktige i seg selv, men også viktige som middel for å sikre andre menneskerettigheter.