Foredrag og undervisning

En av NIMs viktigste oppgaver er å opplyse om menneskerettighetene. Derfor prioriterer institusjonen foredragsvirksomhet og utvikling av digitale undervisningsressurser. NIM kan tilby:

  • Foredrag om menneskerettigheter rettet mot elever i videregående skole.
  • Tematiske foredrag og forelesninger for studenter, offentlig ansatte, foreninger, sivilsamfunnsorganisasjoner og ulike yrkesgrupper.

Foredragene har en varighet på mellom 15 og 90 minutter.

Ønsker du besøk av NIM på Teams eller Zoom? Send en forespørsel til info@nhri.no. Foreløpig tilbyr NIM kun web-baserte foredrag, men når omstendighetene rundt koronasituasjonen endrer seg, kan vi også ta imot besøk eller besøke andre. NIM mottar mange forespørsler, og derfor er vi nødt til å foreta prioriteringer, der målgruppe, antall, tilgjengelighet etc. vil spille inn.

På denne siden finner du informasjon om undervisning, foredrag og digitale ressurser.

Foredrag

Her finner du informasjon om hvilke temaer NIM holder foredrag om. 

Undervisning

NIM tilbyr foredrag for elever i videregående skole.

Kahooter

Test din kunnskap om menneskerettigheter her!

Forklaringsvideoer

Se NIMs forklaringsvideoer om ulike menneskerettslige temaer.