Har Norge ansvar for for menneskerettigheter utenfor Norge?

Ungdomsskolen

Fag: Samfunnsfag, KRLE, norsk
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentasjon, å ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar.

Før filmen

Har Norge ansvar for for menneskerettigheter utenfor Norge, tror du?

Se filmen «Har Norge ansvar for for menneskerettigheter utenfor Norge?»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Hva sier landegrenseregelen om menneskerettigheter?
  • Hva kan stater som Norge og hver enkelt av oss gjøre for å jobbe for at menneskerettigheter blir overholdt i andre land?