Hva er menneskerettigheter?

Ungdomsskolen
Fag: Samfunnsfag, KRLE, norsk
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentasjon, å ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar.

Før filmen

Hva forbinder du med menneskerettigheter?

Se filmen

Hva er menneskerettigheter?

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Hva er menneskerettigheter? Gi eksempler på tre menneskerettigheter.
  • Hvem gjelder menneskerettighetene for?
  • Hva er diskriminering?
  • Søk opp verdenserklæringen for menneskerettigheter på internett. Hvilke menneskerettigheter har du brukt i dag?
  • Hvorfor har vi menneskerettigheter?