Hvor kommer menneskerettighetene fra?

Ungdomsskolen

Fag: Samfunnsfag, KRLE, norsk
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentasjon, å ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar.

Før filmen

Hvor tror du menneskerettighetene kommer fra?

Se filmen «Hvor kommer menneskerettighetene fra?»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Hva er forbindelsen mellom demokrati og menneskerettighetene?
  • Hvem kan bryte menneskerettighetene?
  • Hvorfor er det viktig at menneskerettighetene blir ivaretatt?
  • Hva er en konvensjon?
  • Søk på internett og finn ut hvilke konvensjoner som finnes.
  • Hvilken konvensjon vil du vite mer om? Søk opp konvensjonen på internett og finn ut når den ble vedtatt og hvorfor den ble vedtatt.