Hvordan ivaretas menneskerettighetene i norsk lovverk?

Ungdomsskolen

Fag: Samfunnsfag, KRLE, norsk
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentasjon, å ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar.

Før filmen: Hvordan ivaretas menneskerettighetene i Norge, tror du?

Se filmen «Hvordan ivaretas menneskerettighetene i norsk lovverk?»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Hva betyr det at menneskerettighetene har forrang norske lover?
  • Hva betyr det at menneskerettighetene er en del av Grunnloven?
  • Hva betyr det at en lov ikke kan se ned på noen? Hvorfor er dette et viktig poeng?
  • Hvordan er situasjonen for menneskerettighetene i Norge? Er du overrasket? Begrunn svaret ditt.