Hvordan kan demokrati og menneskerettigheter stå i et spenningsforhold?

Ungdomsskolen

Fag: Samfunnsfag, KRLE, norsk
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentasjon, å ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar.

Før filmen

Kan demokratiet være en trussel mot menneskerettighetene, tror du?

Se filmen «Hvordan kan demokrati og menneskerettigheter stå i et spenningsforhold?»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Hva er den lovgivende, utøvende og dømmende makten i Norge?
  • Hvorfor trenger vi menneskerettigheter i et demokrati?
  • På hvilken måte kan demokratiet være en trussel mot menneskerettighetene?