Hvorfor har vi menneskerettigheter?

Ungdomsskolen

Fag: Samfunnsfag, KRLE, norsk
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentasjon, å ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar.

Før filmen

Hvorfor tror du vi har menneskerettigheter?

Se filmen «Hvorfor har vi menneskerettigheter? »

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Hvorfor har vi menneskerettigheter?
  • Hva kan være ubevisste brudd på menneskerettighetene?
  • Hvilke grupper blir oftere utsatt for menneskerettighetsbrudd?
  • Hvorfor kan vi si at menneskerettighetene handler mye om medmenneskelighet?