Samer og urfolksrettigheter

Ungdomsskolen
Fag: Samfunnsfag, KRLE, norsk
Tidsbruk: 2-3 skoletimer
Tema: Menneskerettigheter, urfolk, samer og nasjonale minoriteter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

Før film

Gå sammen i læringspar/grupper. svar på disse to spørsmålene:

 1. Hva har du hørt om samer?
 2. Hva har du hørt om fornorskning?

Gjennomgang i plenum: Hva snakket dere om i gruppa?

Se film: Samer og urfolksrettigheter

Spørsmål fra filmen

 • Hva vil det si at staten forsøkte å fornorske samene?
 • På hvilken måte er samisk kultur beskyttet av menneskerettighetene og andre lover?
 • Pek på noen utfordringer samer som minoritet møter i dag.

Se på faktaark

Befolkningens holdninger til samer

Oppgave: Begrepspar

Ressurs: Ark med begreper på venstre side og definisjoner/beskrivelse på høyre side, som kan klippes opp.

Last ned ark med begrepspar her.

På forhånd klipper læreren opp arket slik at hvert kort enten inneholder et begrep eller en definisjon. Klipp opp så mange begrepspar som er nødvendig for at alle i klassen kan få et kort hver. Bland bunken med kort.

Ett kort deles ut til hver elev, slik at halvparten av elevene får begrepskort og den andre halvparten får definisjonskort. Deretter skal elevene sirkulere rundt i rommet og forsøke å finne sin begrepspartner: Elevene som har fått et begrep forsøker å finne en definisjon som stemmer, mens elevene som har fått utdelt en definisjon forsøker å finne riktig begrep.

Når alle elevene har gått sammen i par gjennomgås begrepsparene i plenum. Er det noen av definisjonene elevene er usikre på? Se om dere kan finne ut av det i fellesskap.

Fordypningsoppgaver

Sannhets- og forsoningskommisjonen og fornorskningsprosessen mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner

Kilde: Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

 • I 2023 la Sannhets og forsoningskommisjonen fram sine funn om fornorskningsprosessen mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Kommisjonen fant at «da fornorskningspolitikken ble avviklet, ble likevel mange av handlingsmønstrene, holdningene og samfunnsstrukturene som fornorskningspolitikken hadde bidratt til, videreført.» (s. 22). Bruk eksempler og gjør rede for hva kommisjonen mener med dette.
  Kilde: rapporten s. 22-25.
 • Kommisjonen ga 20 forslag til tiltak for forsoning innenfor områdene kunnskap og formidling, språk, kultur, forebygging av konflikter og implementering av regelverk. Velg ut to forslag som du skal presentere. Hvorfor foreslår kommisjonen dette tiltaket?
  Kilde: rapporten, s. 651-658.
 • I arbeidet med rapporten har kommisjonen samlet mer enn 760 personlige historier om fornorskningen og dens konsekvenser for samer, kvener/norskfinner og skogfinner. På s. 325-355 finner du et utvalg. Velg ut en historie å presentere. Hva kan vi lære av denne historien? Ser du en sammenheng mellom denne historien og det du har svart på de to forrige spørsmålene?
  Temaene som tas opp i de personlige historiene er:

  • Om Sannhets- og forsoningskommisjonen (s. 326)
  • Sørsamisk menighetsråd om forsoning (s. 328)
  • Finnjaging (s. 329)
  • Boazoealáhus (reindrift som livsform) (s. 332)
  • Skolen (s. 338)
  • Internatet (s. 340)
  • Språket (s. 342)
  • Fisket (s. 346)
  • Myndighetene (s. 348)
  • Det evige strevet (s. 350)
  • Skam (s. 353)