Skjer det menneskerettighetsbrudd i Norge?

Ungdomsskolen

Fag: Samfunnsfag, KRLE, norsk
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentasjon, å ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar.

Før filmen

Skjer det menneskerettighetsbrudd i Norge, tror du?

Se filmen «Skjer det menneskerettighetsbrudd i Norge?»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Hvilke menneskerettigheter kan Norge bli bedre på?
  • Hvilke av disse fire er du mest overrasket over?
  • Søk på internett og undersøk verdenserklæringen om menneskerettighetene. Kom med forslag på tiltak Norge kan gjøre for å bli bedre på menneskerettigheter.