Har Norge ansvar for for menneskerettigheter utenfor Norge?

VGS

Fag: Norsk, samfunnskunnskap, rettslære, politikk og menneskerettigheter, religion
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentering, ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar:

Før filmen

Har Norge ansvar for for menneskerettigheter utenfor Norge, tror du?

Se filmen «Har Norge ansvar for for menneskerettigheter utenfor Norge?»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Hva sier landegrenseregelen om menneskerettigheter?
  • Hva betyr landegrenseregelen for Norge som land?
  • Hva kan stater som Norge og hver enkelt av oss gjøre for å jobbe for at menneskerettigheter blir overholdt i andre land?