Kan den europeiske menneskerettsdomstol bestemme over Norge?

VGS

Fag: Norsk, samfunnskunnskap, rettslære, politikk og menneskerettigheter, religion
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentering, ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar:

Før filmen

Kan andre stater eller domstoler bestemme over hvordan Norge tolker menneskerettighetene, tror du?

Se filmen «Kan den europeiske menneskerettsdomstol bestemme over Norge?»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Hva slags saker kan klages til den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD)?
  • Gi eksempler på hvordan staten kan bryte menneskerettighetene til borgerne i et land.
  • Hvilken rolle har EMD?
  • Kan andre stater eller domstoler bestemme over hvordan Norge tolker menneskerettighetene? Forklar.
  • Undersøk hvilke 34 saker Norge er anklaget for å ha brutt menneskerettighetene. Hvilke av sakene overrasker deg og hvorfor?