Menneskerettigheter i hagen – sesong 2

NIMs strømmekonsept «Menneskerettigheter i hagen» – fortsetter i 2021.

Sending 16: Barns rettigheter under pandemien

Hvordan har barns rettigheter blitt ivaretatt under koronapandemien?👫 Det er temaet i sesongens siste episode av «Menneskerettigheter i hagen» som denne gangen ble til «Menneskerettigheter på kontoret». Dagens panel består av barneombud Inga Bejer Engh, Inga Tollefsen Laupstad fra Røde Kors og NIMs Kirsten Kolstad Kvalø og Adele Matheson Mestad.

Sending 15: Lhbti-rettigheter i hagen

Lhbti-rettigheter er menneskerettigheter. Men hva betyr egentlig det? Få med deg dagens episode av «Menneskerettigheter i hagen» som vi har døpt om til «Lhbti-rettigheter i hagen» i anledning Pride. Panelet består av NIMs direktør Adele Matheson Mestad, likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm og jusprofessor Anne Hellum.

Sending 14: Ny åpenhetslov

I denne episoden får NIMs direktør Adele Matheson Mestad besøk av jusprofessor Ola Mestad, Amnestys genalsekretær John Peder Egenæs, OECD-kontaktpunktets leder Frode Elgesem og NIMs fagdirektør Erlend Methi. Panelet diskuterer forslaget til ny åpenhetslov, som behandles i Stortinget neste uke. Etter loven plikter selskaper å arbeide aktivt for å kartlegge, vurdere og håndtere menneskerettighetsrisikoer i virksomheten sin. Hva innebærer egentlig dette og hvordan vil det fungere i praksis? Panelet diskuterer!

Sending 13: Åpenhet i krisetider

I dagens episode får Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf besøk av Arne Jensen, som er medlem av Pressens offentlighetsutvalg, og jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg. Panelet diskuterer åpenhet i krisetider, med utgangspunkt i Koronakommisjonens rapport.

Sending 12: Diskriminering, hat og fordommer mot norske og tilreisende romer i Norge

I denne episoden, som er laget i samarbeid med Kirkens Bymisjon, tar vi for oss diskriminering, hat og fordommer mot norske og tilreisende romer i Norge. Folkegruppen romer er den største etniske minoriteten i Europa og en gruppe som opplever svært mye diskriminering og hets. I tillegg til NIMs direktør Adele Matheson Mestad, består dagens panel av Marit Nybø fra Kirkens Bymisjon, Maria Rosvoll fra HL-senteret og Claudia Josef som er norsk rom.

Sending 11: Menneskerettigheter i krisetider

Se sending 11 på YouTube.

Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf diskuterer menneskerettigheter i krisetider sammen med direktøren i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg og lederen i Advokatforeningen Jon Wessel-Aas.