EMD og Norge – en historisk oversikt

I 2019 avsa EMD fem dommer mot Norge. I fire av disse ble Norge dømt for å ha krenket menneskerettighetene – alle fire vedgikk barnevernet. Totalt har EMD avsagt 52 dommer mot Norge, og staten har blitt dømt i 34 av disse. Den europeiske menneskerettsdomstol har mottatt over 1 900 klager mot Norge siden domstolen ble … Fortsett å lese EMD og Norge – en historisk oversikt