ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter – en aktuell 30-åring

ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter – en aktuell 30-åring

19 jun 2020

For 30 år siden ble Norge første land til å ratifisere ILO-konvensjon 169 om rettighetene til urfolk og stammefolk, (Indigenous and Tribal Peoples). Den inneholder en rekke bestemmelser som er viktige for samiske forhold og har hatt stor betydning, både i Norge og internasjonalt. Det er likevel langt igjen til universell oppslutning om, og full gjennomføring av, konvensjonens rettigheter.